22/02/2564

Royal Project Market : Healthy Food Good Life


ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ พบกับบูธจำหน่ายสินค้าชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน Royal Project Market : Healthy Food Good Life ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
Fashion Hall Floor 1 
⏰ 10:00 - 20:00 

โดยภายในบูธมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนงานฝีมือจากทั่วประเทศในราคาพิเศษ อาทิ สินค้าแปรรูปจากผ้าขาวม้า จากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย สินค้าจักสานจากกระจูด/กก เช่น ที่ใส่แก้ว Yeti จากกระจูด ที่รองจาน จากกก เป็นต้น 

แล้วพบกันที่บูธนะคะ

#ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย 
#PakaomaThailand 
#RoyalProjectMarket2021