02/04/2563

ประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม โดยมี “ผ้าขาวม้า” เป็นองค์ประกอบหลัก          โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ขอเชิญชวน ผู้ที่รักการถ่ายภาพ เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม โดยมี “ผ้าขาวม้า” เป็นองค์ประกอบหลัก ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้ารัก(ษ์) โลก”

           โดยการโพสต์ภาพที่เกี่ยวกับผ้าขาวม้า และสะท้อนเรื่องราวในการดูแลรักษาโลก หรือช่วยโลกในมุมต่างๆ โดยเขียนคำบรรยายเพิ่มเติม และติด Hashtag #ผ้าขาวม้ารักษ์โลก และโพสต์ลง อินสตาแกรม (IG) พร้อมเปิดให้เป็น “สาธารณะ” (Public) ลุ้นรางวัลรวม 53,000 บาท * เริ่มส่งประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 – 14 สิงหาคม 63 *คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG และ Facebook : https://www.facebook.com/pakaomaPRS
#ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย #ผ้าขาวม้าทอมือ #ผ้าขาวม้า63 #ผ้าขาวม้าทอใจ #ผ้าขาวม้ารัก(ษ์)โลก #ผ้าขาวม้ารักษ์โลก #ทอมือทอใจช่วยชุมชน