28/10/2562

กระเช้าปีใหม่ "เพียงพอ"


กระเช้าปีใหม่ "เพียงพอ"


...สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
สร้างรายได้ให้ชุมชน ชาวบ้านยิ้มได้...
สินค้าที่พัฒนาจากความใส่ใจของพวกเรา
สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณพัชราภรณ์ อิ่มสมบัติ
eMail: Patcharaporn.i@thaibev.com
mobile: 065-009-6655