23/08/2562

โครงการเรียนรู้วิธีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปี 3


หว่านวันแม่...เกี่ยววันพ่อ "โครงการเรียนรู้วิธีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา" ปี 3
------------------------------
       บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ,เปิดพิธีโครงการ เรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณกลินท์  สารสิน เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา", คุณจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ, นายสิทธิพล  ภู่สมบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าววัตถุประสงค์  หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบของที่ระลึกแด่ คุณกลินท์  สารสิน ท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คุณจรูญศักดิ์สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี,คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จำกัด, ผู้แทนจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี,ผู้แทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี คุณเชาวลิต ครองสิน, พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี คุณพงษ์เทพ รุ่งเรือง, นายอำเภอหนองเสือ คุณสมชาย ตรีณาวงษ์, ผู้แทนจากสมาคมสภาองค์กรชุมชน, และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเยาวชนจิตรอาสา, หลังจากนั้นเป็นพิธีกรรมขอขมาและบูชาพระแม่ธรณี ตามความเชื่อของท้องถิ่น ที่แปลงนา ( บวงสรวง แม่พระธรณี แม่พระโพสพ แม่พระคงคา )  และ พิธีหว่านพันธ์ข้าวหอมปทุมธานี บริเวณแปลงนา ทั้งนี้ได้มี  ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกคลอง,นายสุรพงษ์ เป่ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี, นางเพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี, นายสิริวิชญ์ สุขโต