19/06/2560

การคัดเลือกนักพัฒนาธุรกิจชุมชน "โครงการสานพลังรุ่นที่ 2"


ยินดีต้อนรับสำหรับ ว่าที่ นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ในโครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด 2” โครงการที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในรอบนี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการเข้ารอบการทดสอบจากรอบแรกที่ผ่านมา บรรยากาศของการสัมภาษณ์ภาคกลางวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ  อาคาร  ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) บนถนนรัชดาภิเษก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้ที่เข้ามาสัมภาษณ์ทั้งหมด 78 คนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางทั้ง 10 จังหวัด ทั้งนี้ในการสัมภาษณ์ในรอบนี้มียังการจัดสอบแบบประเมินบุคลิกภาพเพื่อเฟ้นหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเลือกเป็นนักพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาทำงานเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มในการเข้ารับการสัมภาษณ์ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ

จังหวัดเชียงใหม่ : ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 118 คน จาก 15 จังหวัด

จังหวัดสุราษฎธานี : ณ โรงแรมร้อยเกาะ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน จาก 14 จังหวัด

จังหวัดอุดรธานี : ณ โรงแรมบ้านเชียง จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 55 คน จาก 10 จังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา : ณ โรงแรมสีมาธานี จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 66 คน จาก 12 จังหวัด

               ในการเข้าร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ทั่วประเทศทั้งหมด 407 คนและจะทำการประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เพื่อเข้าสู่การเข้าสู่การทดสอบกิจกรรมกลุ่มในรอบสุดท้าย เพื่อค้นหาผู้ที่เหมาะสมกับ ว่าที่ นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ต่อไป