25/06/2562

SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด นำชุมชนในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย จากจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมออกบูธที่งาน SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ ลาน Center Hall ชั้น G โซน B เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดงาน "ผ้าเปลี่ยนโลก"
ตลาดนัดเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด ผ้าเปลี่ยนโลก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สร้างอาชีพ ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย
สำหรับงานนี้ “คนรักผ้า..ห้ามพลาด”