21/06/2562

ประชารัฐตรัง สร้างอาชีพใหม่ ให้ชาวประมงเลี้ยงปลิงทะเลส่งออก


ประชารัฐตรัง สร้างอาชีพใหม่ ให้ชาวประมงเลี้ยงปลิงทะเลส่งออก

ประชารัฐตรัง, อาชีพใหม่, ประมงพื้นบ้าน,ปลิงทะเล,เกาะลิบง ตรัง,

ประชารัฐตรัง ส่งเสริมให้ขาวประมง เพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบระบบปิดครบวงจร เพื่อการพาณิชย์และการอนุรักษ์เพื่อรักษาทางระบบนิเวศน์ อีกผลจากการวิจัยพบว่า ปลิงทะเลมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เชื่ออนาคตปลิงทะเล เป็นที่ต้องการของตลาดสดใสแน่นอน พร้อมส่งออก

ประชารัฐตรัง สร้างอาชีพใหม่ ให้ชาวประมงเลี้ยงปลิงทะเลส่งออก : ที่หมู่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง นายวิเชียร  สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ นายนิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ผศ.ดร.บรรจง เทียนส่งรัศมี  ที่ปรึกษาโครงการ

ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมชมคอกทดลองเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลิงขาวซึ่งมีประมาณ 300 ตัวต่อหนึ่งคอกในพื้นที่ตำบลเกาะลิบงมีทั้งหมด 12 คอก ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านได้จับปลิงขาวจากท้องทะเลไปเพื่อการพาณิชย์จำนวนมาก

ADVERTISEMENT

 

ทำให้จำนวนปลิงขาวลดลงอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อชาวบ้านมีการนำปลิงขาวมาเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ดูเหมือนว่าไม่ประสบผลความสำเร็จ จึงได้นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลิงขาวไปเพาะเลี้ยงที่นวัตกรรมแห่งชาติที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อได้ลูกปลิงขาวขนาด 2-3 นิ้ว ก็จะนำมาปล่อยที่เกาะลิบง เพื่อเพิ่มจำนวนและรักษาระบบนิเวศน์ทางสิ่งแวดล้อมทางทะเล และพื้นที่ ต.เกาะลิบง

 

นางสาววรรณฤดี จันหณี นางสาวอมรรัตน์ แก้วรุ่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต.เกาะลิบง ได้นำนักเรียน 50 คน มาศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงปลิงขาวและเรียนรู้ระบบนิเวศน์ กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เกิดกับเด็กคือ เขารู้สึกรักท้องถิ่นของตนเอง เพราะเขาได้มาเห็นและเรียนรู้ของจริง

ในฐานะที่ตนเองเป็นครูในท้องถิ่นส่วนหนึ่งจะนำเด็กลงพื้นที่จริงเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตในชุมชนของเขาเอง อย่างดูหญ้าทะเล ปลิงทะเล เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด เขาต้องอนุรักษ์ให้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ สำหรับเกาะลิบงมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เกิดการทำลายธรรมชาติ ยังมีแหล่งปลาพะยูนที่มากที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้

เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเกาะลิบงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากพอสมควร อยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวเกาะลิบง มาชมความงามความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ต้องมาสัมผัสด้วยตนเองจะรู้ว่าเกาะลิบงดีมากแค่ไหน

นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด สมาชิกเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง  กล่าวว่า การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลเป็นแบบระบบปิด ตั้งใจว่าจะเพาะพันธุ์เพราะปลิงทะเลลดลงจำนวนมาก เมื่อเพาะพันธุ์เสร็จก็จะนำมาเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะปล่อยในทะเล โดยมีคอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ปริมาณสัตว์น้ำ ปลิงทะเล ซึ่งปลิงทะเลมีความเกี่ยวพันกับระบบนิเวศน์

หากปลิงทะเลลดลงทำให้ตัวย่อยสลายก็เปรียบเหมือนไส้เดือนช่วยให้ดินย่อยสลายสิ่งปฏิกูลทำให้น้ำดีขึ้น ดินสะอาดขึ้น ที่ผ่านมาปลิงลดจำนวนลงเยอะ ส่วนหนึ่งจากสภาพแวดล้อม ราคาของปลิงที่ราคาค่อนข้างแพง จึงได้ร่วมกับนวัตถกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ร่วมกันทำเรื่องปลิงทะเลเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการค้าและฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งหญ้าทะเล อดีตเกาะลิบง เคยเป็นแหล่งปลิงทะเล สมัยรัชกาลที่ 1 พระยาลิบง ส่งปลิงทะเลไปขายเมืองจีนพร้อมกับรังนกสร้างรายได้ให้กับเมืองตรังและส่งให้กับกรุงเทพฯ ปลิงทะเลเป็นรายได้หลักของลิบงเป็นสินค้า พรีเมี่ยม ในอดีต งานพัฒนาต้องดูอดีตว่าเขาผลิตอะไร

ซึ่งเกาะลิบงมีสินค้า 2 ตัว คือปลิง กับรังนก  ดังสุภาษิตจีนที่ว่า การจะเดินข้างหน้าไปอย่างมั่นคงต้องมองดูข้างหลัง จึงมองว่าสมัยก่อนพระยาลิบงยังส่งปลิงทะเล ส่งรังนกไปขายเมืองจีนนำเงินมาพัฒนาประเทศถือว่ามีความยิ่งใหญ่มากทางทีมงานจึงจับเรื่องของปลิงทะเล เพื่อที่จะทำการค้าและส่งเสริมในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

ผศ.ดร.บรรจง เทียนส่งรัศมี  ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะผลิตปลิงทะเลในเชิงพานิชโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ลูกพันธุ์จะได้โดยการเพาะจากฟาร์มบนบกโดยใช้ระบบเร่งปลิงทะเลให้วางไข่ เมื่อได้ปลิงขนาดเล็กแล้วเราจะมาปล่อยในพื้นที่ โดยให้ชาวบ้านเลี้ยงในคอกก็ดี บนบกก็ดี จุดหลักคือต้องการสร้างอาชีพใหม่

หรืออาชีพทางเลือกให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งมีปัญหาเรื่องการทำประมง ประโยชน์ที่ได้อย่างมากคือจะสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนที่เกาะลิบง สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้เพราะเลี้ยงปลิงทะเลต้นทุนต่ำ เลี้ยงง่าย เพราะเรามีลูกปลิงเล็กอยู่แล้ว ง่ายต่อการยึดเป็นอาชีพ ปลิงโตเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาดสูง ปลิงทะเลผลิต 2 ระบบ คือ เนื้อปลิงสด ใช้บริโภคในครัวเรือนในท้องถิ่น  ผลิตเป็นปลิงแห้ง ปลิงรมควันหรือตากแดด

ซึ่งเราจะใช้ระบบใหม่รมควันแสงอาทิตย์ เป็นผลิตภัณฑ์จีไอภายใต้แบรนด์พระยาลิบง มีเป้าหมายที่จะส่งออกไปมาเลเซียกับสิงคโปร์ ฮ่องกง เมืองจีน ปลิงขาวมีโปรตีน 10 %สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เกี่ยวกับเรื่องข้อ สร้างเนื้ออ่อนตามข้อต่าง ๆ โดยทั่วไปจะเสื่อมไปตามอายุไขของคน เมื่อบริโภคแล้วจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สมารถเคลื่อนไหวได้ง่าย ส่วนประเภททางยาสามารถจะมีอนุมูลอิสระต่อต้านมะเร็ง ทำการวิจัยเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะใช้เป็นยารักษาโรคหลายชนิด