12/09/2561

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมงานเปิดตัว Color ID Labeling Application


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมงานเปิดตัว Color ID Labeling Application ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ด้วยนวัตกรรม Color ID Labeling และการพัฒนาผ้าครามเป็นผ้ายีนส์ ในงานมีการเดินแฟชั่นผ้าจากกลุ่มชุมชนของเราด้วย

(ผ้ามัดหมี่ขี้ควายย้อมคราม,ผ้ามัดหมี่ย้อมครามลายหอแก้มุกดาหาร,ผ้าฝ้ายยีนส์ทอมือ) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา