29/03/2562

งานถนนคนเดินท่วงทำนองปัตตานี "PATTANI RHYTHM"


บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหากิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย คุณตติยะ ฉิมพาลี ประธานกรรมการ กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหากิจเพื่อสังคม) จำกัด คุณกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหากิจเพื่อสังคม) จำกัด คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ประธานกรรมการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี และสมาคมธุรกิจอาหารปัตตานี จัดงานถนนคนเดินท่วงทำนองปัตตานี "PATTANI RHYTHM" ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 งานนี้สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนประชารัฐฯไปถึง 81,130 บาท และมีชุมชนเข้าร่วมถึง 17 ชุมชน

#ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี
#ประชารัฐรักสามัคคียะลา
#ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส