25/03/2562

กลุ่มเกษตรอินทรีย์จากประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรีออกบูธที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ประสานความร่วมมือนำชุมชนออกบูธ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ได้นำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำผลไม้อินทรีย์จากสวน ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง/ชะนี ขนุน มะม่วง เสาวรส ชมพู่ ส้มโอ กล้วย มะละกอ เป็นต้น โดยสัปดาห์นี้ ได้นำต้นกล้าอย่างมะยมชิด มาจัดโปรโมชั่น เพื่อวางจำหน่าย ระหว่างวันที 21 – 22 มีนาคม 2562 สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นจำนวนกว่า 30,000 บาท

#ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี

#ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด