19/03/2562

ออกบูธภายในงาน “ย้อนวันวาน ตลาดมิ่งเมือง” ที่ ดิโอลด์สยามพลาซ่า


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำชุมชนในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย จำนวน 13 ชุมชน เข้าร่วมออกบูธภายในงาน “ย้อนวันวาน ตลาดมิ่งเมือง” ที่ ดิโอลด์สยามพลาซ่า ระหว่างวันที่ 8 – 17 มีนาคม 2562 โดยหลังจากจบงาน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 1,154,400 บาท
#ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทย