18/03/2562

งานแถลงข่าวลงนามสัญญาซื้อขายผลผลิตกระเทียม


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย นายมนตรี จงวิเศษ ลงนามสัญญากับ นางวิไล ปันเซ ประธานกลุ่มกระเทียมน้ำแร่ฮ่องสอน @ ห้วยโป่ง ด้วยความร่วมมือจาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการซื้อขายผลผลิตกระเทียมเป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,320,000 บาท โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

#ประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน

#ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา