09/03/2562

คาราวานสินค้าประชารัฐและของดีจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 9 มีนาคม 2562 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำชุมชนมาออกบูธจำหน่ายสินค้าในโครงการสินค้าประชารัฐและของดีจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากห้องสรรพสินค้า แม็คโคร อำเภอเมืองปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 และมีชุมชนเข้าร่วม 16 ชุมชน 16 ร้านค้า มีรายได้จากโครงการนี้ 58,950 โดยประมาณ
#บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด