03/12/2561

พิธีเปิดงาน "ผ้าขาวม้าทอใจ"


ผ้าขาวม้ามีเรื่องเล่า....

ผ่านไปแล้วนะคะ สำหรับพิธีเปิดงาน "ผ้าขาวม้าทอใจ"

ฉลองครบรอบ 2 ปีโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ ที่มีความตั้งใจในการส่งเสริมผ้าขาวม้าทอมือ ต่อยอดให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจผ้าขาวม้าทอมือ รวมถึงสร้างการรับรู้ว่าผ้าขาวม้าทอมือของไทยมีเสน่ห์ สารพัดประโยชน์ ไม่ใช่แค่ผ้าขาวม้าคาดเอวอีกต่อไป

ในการจัดงานได้รับเกียรติจากท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมยินดีและชมแฟชั่นโชว์ ชุด นวอัตลักษณ์ / ชุด ทอใจ และสนับสนุนชุมชนผ้าขาวม้าทอมืออีกด้วย

#ผ้าขาวม้าทอใจ#ทอมือทอใจช่วยชุมชน#ผ้าขาวม้าประชารัฐ#ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย#ผ้าขาวม้าทอมือ

ย้ำนะคะ!!!!

งานมี วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 @ ชั้น6 ลาน central corut ( โซนร้านอาหาร) CTW

ไปให้กำลังใจชุมชนผ้าขาวม้าทอมือ และรับชมนิทรรศการการออกสินค้าและชุดแฟชั่นจากผ้าขาวมือ และภาพสวยๆ จากการประกวดภาพถ่าย IG "ทอใจ" กันนะคะ