20/11/2561

ผ้าขาวม้าทอใจ


โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทยของเชิญทุกท่านร่วมงาน "ผ้าขาวม้าทอใจ" ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2561 ชั้น 6 ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์ผลงาน Young Designer จากการประกวดออกแบบในหัวข้อ "นวอัตลักษณ์" และผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการภายถ่ายจากการประกวด "ผ้าขาวม้าทอใจ 2561" และการออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูปผ้าขาวม้าร่วมสมัยจากชุมชนผู้ผลิตทั่วประเทศ

 

ทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน
- ชมแฟชั่นโชว์ผลงาน Young Designer จากการประกวด "นวอัตลักษณ์"
  และผลงานออกแบบของดีไซเนอร์ระดับชาติ
-นิทรรศการถ่ายภาพจากการประประกวด "ผ้าขาวม้าทอใจ 2561"
-อุดหนุนสินค้าแปรรูปผ้าขาวม้าร่วมสมัยจากผู้ผลิตทั่วประเทศ

ผ้าขาวม้ามีเรื่องเล่า!!
ขอเชิญผู้รักผ้าขาวม้าทอมือ และผู้สนใจ ร่วมงาน
"ผ้าขาวม้าทอใจ " 
》 วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561 
ชั้น 6 ลานเซ็นทรัลคอร์ท CTW
》 กิจกรรมดีๆ : fashion show , นิทรรศการผ้าขาวม้าทอใจ และอุดหนุนผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนผู้ผลิตโดยตรง

Facebook : PakaomaThailand