03/05/2560

มท.จัดใหญ่ 'ตลาดคลองผดุงฯ' 3 เดือน ตั้งเป้า 200 ล้าน กระตุ้น ศก.ฐานราก


     จัดใหญ่ตลาดคลองผดุงฯ! มหาดไทย สานพลังประชารัฐ ระดมสินค้าเด่นสุดยอดทั่วไทย 800 ร้านค้า อัดฉีดไฮไลต์สุดพิเศษตลอดงาน 3 เดือนเต็ม ตั้งเป้ากวาด 200 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

     เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวจัดการจัดงาน "Thailand's Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว "โดยมี น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และนายอภิชาติ โตดิเลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงข่าว

     โดยนายสุธี กล่าวว่า การจัดครั้งนี้เป็นการสานพลังประชารัฐระหว่างกระทรวงมหาดไทย บริษัทประชารัฐ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนให้นำผลิตภััณฑ์ที่กลุ่มจังหวัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด ได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนมาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั่วประเทศ มีช่องทางในการจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยงานจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งแต่ละเดือนนั่นก็มีธีมงานที่แตกต่างกันไป คือวันที่ 4-27 พฤษภาคม ธีมงานคือ Forward Greater Innovation นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม อาทิ เครื่องจักสาน ผ้า อาหารไทย วันที่ 1-24 มิถุนายน ธีมงานคือ Hralthy Nature นำเสนผลิตภัณฑ์เกษรปลอดภัย อาทิ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ และวัน ที่ 1-24 กรกฏาคม ธีมงานคือ Local Tourism เสนอผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

     ด้าน น.ส.เรณู   ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กล่าวว่า การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 31 ซึ่งผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ชาวกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง และที่สำคัญทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้ารายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และที่สำคัญทำให้ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวกรุงเทพมหานคร

     ส่วน นายอภิชาติ   โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่างาน " Thailand's Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว " มีผู้ประกอบการและเกษตรมากกว่า 800 ราย นำผลิตภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในแต่ละจังหวัด สินค้าทางการเกษตร และอาหารประจำท้องถิ่นมานำเสนอ และคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเศรษกิจฐานรากกลับไปที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท.

 

แหล่งข่าว : http://www.thairath.co.th/content/927965