06/09/2561

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย จัดพิธีปิดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 1


ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย จัดพิธีปิดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 1
          บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีปิดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 1 พร้อมมอบประกาศนียบัตรและมอบเข็มเพื่อแสดงความยินดี แก่นักพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยบรรยากาศภายในพิธีปิดโครงการ เป็นไปด้วยความอบอุ่นและความผูกพันของผู้เข้าร่วมโครงการ มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ ความทรงจำมิรู้ลืม รวมถึงพิธีผูกข้อมือจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อสร้างขวัญและอวยพรให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนประสบความสำเร็จ
          สำหรับโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เป็นโครงการที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเข้าทำงานร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ในแต่ละจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ ในเเต่ละจังหวัด โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ เเละการทำงานจริงในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจชุมชนเเละการพัฒนาชุมชนเเบบ Area Based ซึ่งในตลอดระยะ 2 ปีในการทำงานของโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนในจังหวัดบ้านเกิด เรียนรู้เเนวทางการทำงานเเบบวิสาหกิจเพื่อสังคม เรียนรู้เเนวทางการบริหารเเละการสื่อสารเเบบผู้นำ และมีรายได้ในระหว่างการเรียนรู้ตลอด 2 ปี โดยตลอดระยเวลา 2 ปีที่ผ่านมา นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1ได้ดำเนินงานไปแล้วกว่า 800 โครงการทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 300 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 50,000 ครัวเรือน
          โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนา ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการร่วมภาครัฐ ให้เกียรติเป็นประธานร่วม ใน “พิธีปิดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่1” โดยมี คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และ ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักพัฒนาธุรกิจชุมชน ณ ห้องออดิทอเรียม C asean
          โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวว่า รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ดำเนินมาด้วยความทุ่มเทของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1 ทุกคน รวมถึงทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อชุมชน โดยโครงการนี้ดำเนินมาถึงรุ่นที่ 2 แล้ว และคาดหวังว่าจะมีรุ่นที่ 3 ต่อไป และอาจจะได้ทำงานใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษามากขึ้น สำหรับรุ่นที่ 1 นับว่าเป็นโมเดลที่ทำให้รุ่นที่ 2 แข็งขันในการพัฒนาชุมชนไปอีกขั้น และถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นพิธีปิดโครงการรุ่นที่ 1 แล้วก็ตาม แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น จากวันนี้ไปทุกคนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและคนรอบข้างรวมถึงชุมชน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นและทำความดีเพื่อสังคมต่อไป
          ทางด้าน คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ กล่าวว่า อยากให้ทุกคนน้อมนำการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชีวิตประจำวัน เวลาที่พระองค์ทรงงานจะมีกล้องถ่ายรูปพร้อมแผนที่ไปด้วยเสมอ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชนทุกคน ทรงศึกษาการทำงานด้วยพระองค์เอง ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล ทรงใช้ที่ประทับส่วนพระองค์ในวังจิตรลดา เพื่อศึกษาทดลองโครงการต่างๆตามแนวพระราชดำริด้วยพระองค์เอง เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้แก่ประชาชน และนำมารวมเป็นองค์ความรู้ต่อ