05/09/2561

สุดยอดเอสเอ็มอีไทย คว้ารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018


บริษัทที่ได้รับรางวัล บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประเภท วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมแห่งปี

ฯพณฯท่าน ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมแห่งปี ให้แก่ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน Thailand Top SME Awards 2018 ที่จัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้า และ บมจ.เออาร์ไอพี ณ โรงแรมดุสิตธานี      

โดยรางวัล Thailand Top SME Awards 2018 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่คัดสรรสุดยอดบริษัทผู้ประกอบการเอสเอมอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมจำนวน 30 รางวัล โดยแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ การผลิต การบริการ การจัดจำหน่าย เกษตรและอาหาร ธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่างๆ โดยคัดเลือกจากผลการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม ที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางที่มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอมอี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ