27/08/2561

กลับมาอีกครั้ง...กับงาน Green Mart อาคเนย์


กลับมาอีกครั้ง...กับงาน Green Mart อาคเนย์ วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 เวลา 7:00 - 15:00 น. สถานที่ บริเวณชั้น 1 ของบริษัทอาคเนย์ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีชุมชนจากจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมออกบูธ โดยมีการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว/เครื่องดื่มจากจากฟักข้าว และมะเขือเทศอินทรีย์ (สด/แปรรูป) ....