17/08/2561

"ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมฝีมือภูมิปัญญาของคนไทย ก่อให้เกิดช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาค รัฐบาล โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วย ภริยา ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมคณะทำงานภาคเอกชน นำเสนอผลงานออกแบบผ้าขาวม้าที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดในโครงการผ้าขาวม้า หัตถศิลป์ ปีที่ 2 อีกทั้งยังมีชุมชนผ้าขาวม้าจาก 10 ชุมชน เข้าร่วมออกบูธขายสินค้าอีกด้วย...