10/08/2561

โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1


         มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยกำหนดจัดพิธี มอบรางวัลและเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัล และผู้ผ่านการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ.ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน