25/07/2561

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด otop junior contest ปี2


ขอเชิญเข้าร่วมประกวด
otop junior contest ปี2

ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ขอเชิญน้องๆภายใต้กลุ่มชมรมระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
เข้าร่วมประกวด OTOP Junior Contest ปี2 เพื่อค้นหาผู้ประกอบการ รุ่นเยาว์ ชิงทุนการศึกษา 20 รางวัล รวม 550,000 บาท

ชิงรางวัล 5 ประเภท
1.อาหาร 4 รางวัล
2.เครื่องดื่ม 4 รางวัล
3.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 รางวัล
4.ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 4 รางวัล
5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 4 รางวัล

สมัครได้ตั้งแต่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรูปแบบเอกสารการจัดทำผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดได้ที่

http://prsthailand.com/th/download

โดยส่งใบสมัครพร้อม
คลิป VDO นำเสนอ (3 นาที) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนที่สังกัด จำนวน 76 จังหวัด
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คณะทำงานส่วนกลางฯ โทร. 08-1924-5521 ในวันจันทร์-ศุกร์
ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561