21/02/2560

“โออิชิ” ขานรับนโยบาย “ประชารัฐรักสามัคคีฯ” หนุนชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกรภูเก็ต จัดเทศกาล “Phuket Lobster Festival 2016 @OISHI GRAND”


กรุงเทพฯ – 9  สิงหาคม  2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขานรับนโยบาย ประชารัฐรักสามัคคีฯสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน นำร่องด้วยผลิตภัณฑ์จากชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกร จ.ภูเก็ต ผ่านโครงการ “Phuket Lobster Festival 2016” ของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด เพื่อร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กุ้งมังกรเจ็ดสี หรือภูเก็ตล็อบสเตอร์ ที่ถือเป็นของดีเมืองภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะเหมือนในอดีตที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จัก  และหวังสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกร  โอกาสนี้จึงจัดเทศกาล “Phuket Lobster Festival 2016 @OISHI GRAND” รังสรรค์เมนูภูเก็ตล็อบสเตอร์สุดพิเศษ LOBSTER with LOVE”  ที่ส่งตรงวัตถุดิบกุ้งมังกรเจ็ดสีเกรดพรีเมี่ยมจากเมืองภูเก็ตมาปรุงด้วยซอสเอ็กซ์โอสูตรต้นตำรับของโออิชิ ต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติเป็นเมนูเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ร้านอาหารโออิชิแกรนด์เท่านั้น   ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบให้กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชนต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ร่วมด้วย คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด  คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน  คุณมีชัย วีระไวทยะ, คุณเกศรา มัญชุศรี,              คุณวันทนีย์ จิราธิวัฒน์, คุณวิชัย อัศรัสกร  ฯลฯ  ร่วมในงานดังกล่าว

 

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เปิดเผยว่า “คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐ ทำงานภายใต้เป้าหมายเดียว คือ เน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ผ่าน3 กลุ่มงาน คือ 1.เกษตร 2.แปรรูป และ        3.ท่องเที่ยวชุมชน โดย 5 วิธีการในการช่วยเหลือธุรกิจชุมชน ได้แก่ 1.รัฐ สนับสนุน 2.เอกชน ขับเคลื่อน 3.วิชาการ ให้องค์ความรู้ 4.ประชาสังคม ให้ความเข้มแข็ง 5.ธุรกิจชุมชน ลงมือทำ ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้เดินหน้าลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อศึกษาข้อมูลและความต้องการของแต่ละชุมชนอย่างเข้มข้นและจริงจัง และล่าสุดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด ได้ร่วมกับชุมชนธุรกิจกุ้งมังกร (ภูเก็ตล๊อบสเตอร์) จัดเทศกาล ‘Phuket Lobster Festival 2016 เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร นับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่อง

ที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชน และสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง นอกจากนั้นยังมอบหมายให้บริษัทในเครือที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของประชารัฐให้เดินหน้าได้ย่างแข็งแกร่ง”   

คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด กล่าว “เราได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดภูเก็ตและชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกรจังหวัดภูเก็ตและแถบอันดามัน จัดโครงการ Phuket Lobster Festival 2016 เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 นี้ บริเวณรอบเกาะภูเก็ต ซึ่งร้านอาหารที่ร่วมโครงการจะมี Signature Menu ที่ใช้กุ้งมังกรเจ็ดสีเสิร์ฟในร้านตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อปลุกกระแสให้นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นหันมากินกุ้งมังกร พร้อมกระตุ้นให้ชาวบ้านสนใจหันมาเลี้ยงกุ้งกันมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกร ซึ่งหลังจากเปิดโครงการไปเพียงแค่ 1 สัปดาห์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก นอกจากนั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่กรุงเทพฯ  โออิชิ แกรนด์ ร่วมจัดเทศกาล Phuket Lobster Festival 2016 @OISHI GRAND เสิร์ฟเมนูพิเศษทำจากภูเก็ตล็อบสเตอร์ เป็นการช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทย และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์กุ้งมังกรเจ็ดสีของดีเมืองภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในส่วนแผนงานอื่นๆ ของบริษัทฯ เราวางแผนจะพัฒนากระชังกุ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับการบริการของร้านอาหาร และจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ Unseen Phuket เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจในชุมชนให้เกิดความโดดเด่นในทุกๆ ด้านต่อไป

 

คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “โออิชิ กรุ๊ป รับสนองนโยบายประชารัฐในเรื่องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทย ล่าสุดจึงส่งร้านอาหารโออิชิ แกรนด์ เข้าร่วมโครงการ Phuket Lobster Festival 2016 ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ โดยจัดเทศกาล “Phuket Lobster Festival 2016 @OISHI GRAND” รังสรรค์เมนูภูเก็ตล็อบสเตอร์สุดพิเศษ LOBSTER with LOVE”  โดยใช้กุ้งมังกรเจ็ดสีของดีเมืองภูเก็ตที่เนื้อใสกรอบ ไม่มีกลิ่นคาว เลือดกุ้งสีน้ำเงิน เนื้อกุ้งมังกรสามารถทานสดได้โดยทำเป็นซาซิมิ และด้วยเหตุผลของคุณภาพจากความสดที่ส่งมาแบบเป็นๆ ไม่ใช่แบบล็อบสเตอร์นำเข้าที่ต้องแช่แข็งมา ทำให้ยิ่งมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่เราเลือกมานั้นมีความสด ใหม่ สะอาด และยังคงรสชาติที่ดีไว้อีกด้วย ซึ่งจะจำหน่ายในเทศกาลวันแม่เฉพาะที่ร้านอาหารโออิชิ แกรนด์ ตั้งแต่ 10-31 ส.ค. 2559 นี้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมอบให้บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีภูเก็ต จำกัด เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป นอกจากนั้นทางโออิชิ กรุ๊ป เรามีนโยบายที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทย ซึ่งต่อไปหวังว่าจะขยายผลไปสู่การใช้วัตถุดิบคุณภาพของชุมชนต่างๆ ในการประกอบอาหาร เช่น ผัก และเนื้อสัตว์ต่อไปด้วยครับ

เทศกาลวันแม่แห่งชาติปีนี้ โออิชิ แกรนด์ จึงขอเชิญชวนคุณแม่และคุณลูก พร้อมด้วยเหล่าล็อบสเตอร์          เลิฟเวอร์มาลิ้มรสเมนูล็อบสเตอร์สุดพิเศษ LOBSTER with LOVE” จำหน่ายในรูปแบบอาลาคาร์ทตั้งแต่วันที่            10-31 ส.ค. นี้ ที่ร้านอาหารโออิชิ แกรนด์  ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพราะนอกจากได้ลิ้มรสกุ้งมังกรเจ็ดสีของดีภูเก็ตแล้ว ยังได้ร่วมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดอาชีพและรายได้ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติได้อีกทางหนึ่ง