04/07/2561

งาน SET Social Impact Day 2018 Partnership for the goals : Partnership for the better impact


งาน SET Social Impact Day 2018 Partnership for the goals : Partnership for the better impact

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา: 8.30 -17.00

สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคาร B

 

พบกับการนำเสนอโครงการต่างๆ ในการดำเนินการของ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เช่น โครงการผ้าขาวม้า รวมถึงการจำหน่ายสินค้าประชารัฐฯ เช่น สินค้าแปรรูปจากผ้าขาวม้า

เเละกิจกรรมต่างๆ ในบูทอย่าง

- Scan QR Code ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทประชารัฐฯ (10 ข้อ)

แลกรับรางวัลของที่ระลึก สมุดบันทึกประชารัฐ, พวงกุญแจยางพารา ประชารัฐจังหวัดยะลา

- Promotion สินค้าชุมชนประชารัฐราคาพิเศษ , ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป ฟรี shopping bag ผ้าขาวม้า

- เปิดรับออเดอร์กระเช้าและของขวัญปีใหม่