11/06/2561

OTOP Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม


กลับมาอีกครั้งกับงาน OTOP Midyear 2018 "OTOP Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม"

ระหว่างวันที่ 9-17 มิถุนายน 2561 
เวลา 10.00 - 21.00 น.
ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธ ในธีม "การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม" มีการจัดโซนถ่ายรูป กิจกรรม Workshop และสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยวตัวอย่างมาจัดจำหน่ายภายในบูธ อาทิ

ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
ชุนชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต 
ลูกปัดมโนราห์ จังหวัดพัทลุง
สะพายสายแนว ภาคเหนือ