23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด


 ในวันที่ 6 กันยายน ณ อาคาร CW TOWER  ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อยอดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เป็นรุ่นที่ 2  ซึา่งภายในงานมีการต้อนรับนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2  ตามเเต่ละภาคกันอย่างอบอุ่น พร้อมผูกผ้าขาวม้าที่เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้ยังมีการร่วมพบปะระหว่าง นักพัฒนาธุรกิจชุมชนในรุ่นที่ 1  มาเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานให้กับรุ่นที่ 2  เเละมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันต่อไป