23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด


ด้วยทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" ในช่วงระยะเวลาที่นักพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ลงปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทฯ เห็นถึงศัักยภาพเเละความสามารถของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการงานอย่างมีประสิทธิภาพ เเละเพื่อเป็นการสร้างเเรงจูงใจในการทำงานยิ่งๆ ขึ้นไป จึงได้มอบโอกาสให้เเก่นักพัฒนาธุรกิจชุมชน เพิ่มอีก จำนวน 8 คน ในรอบที่ 2  ที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) เมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด  ตามรายชื่อดังนี้

1.นายอานนท์ ขำเเก้ว นักพัฒนาธุรกิจชุมชน พัทลุง

2.นายสุชาติ คัดทรายขาว นักพัฒนาธุรกิจชุมชน หนองคาย

3.นางสาวศิรินภา สิทธิวงศ์ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน สุโขทัย

4.นางสาวอมลรดา นาคฤทธิ์ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน สตูล 

5.นางสาวสุภาวดี เเซ่ตั้ง นักพัฒนาธุรกิจชุมชน ขอนเเก่น

6.นางสาวรังษิยา กันซวง นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บุรีรัมย์

7.นายนันทวัฒน์ บุญกระสินธ์ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน อุบลราชธานี

8.นางสาวพุทธิชชา พรหมกร นักพัฒนาธุรกิจชุมชน พิจิตร