22/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด


โครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ ในเเต่ละจังหวัด ซึ่งมีประสบการณ์

ความรู้ ความเป็นผู้นำ เเละมีความสามารถในการเเก้ปัญหา

โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ เเละการทำงานจริงในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจชุมชนเเละการพัฒนาชุมชนเเบบ Area Based  ในตลอดระยะ 2 ปีในการทำงานของโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสคือ

- ร่วมพัฒนาชุมชนในจังหวัดบ้านเกิด

- เรียนรู้เเนวทางการทำงานเเบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

- เรียนรู้เเนวทางการบริหารเเละการสื่อสารเเบบผู้นำ

- สัมผัสกับผู้บริหารระดับสูงของเครือข่ายธุรกิจระดับชาติที่สนับสนุนโครงการนี้

- มีรายได้ในระหว่างการเรียนรู้่ตลอด 2 ปี

ซึ่งในการทำงานของนักพัฒนาธุรกิจชุมชน ต้องทำงานร่วมกันกับหลากภาคส่วนทั้ง 5 ส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกขน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ เเละภาคประชาชน

เพื่อร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนบ้านเกิด 3 ด้านหลัก คือ

1. ด้านการเกษตร

2. ด้านการเเปรรูป

3. ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

การพัฒนาความรู้เเละทักษะ จึงเป็นบทบาทสำคัญเพื่อให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนสามารถเข้าใจเเละวิเคราห์ะปัญการ่วมในการวางเเผนเเละนำเสนอเเละติดตามโครงการพัฒนาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ