09/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย


เมื่อวันที่ี 4 เมษายน 2560 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์เทศกาลงานสงกรานต์เเละรณรงค์การใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยนำสินค้าจากแปรรูปจากผ้าขาวม้ามาประชาสัมพันธ์ โดยในงานนี้ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้นำผ้าขาวม้ามอบให้เเก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอีกด้วย