26/01/2561

ริเวอร์ เฟสติวัล 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ 3


ชีวิตกำเนิดขึ้นที่นี่… “แม่น้ำ”
ตั้งแต่ในอดีตคนไทยเปรียบแม่น้ำเสมือน “แม่” ผู้หล่อเลี้ยงชีวิต เป็นจิตวิญญาณของวัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเชื่อ ด้วยความเชื่อดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ งาน"ริเวอร์ เฟสติวัล 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 จัดขึ้น 3-5 พฤศจิกายน 2560 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลากหลายภาคส่วน ซึ่งมีกิจกรรมทางสายน้ำเเห่งวัฒนธรรมในหลากหลายเเห่งในย่านทั้งฝั่งธนฯเเละฝั่งพระนคร เต็มไปด้วยสถานที่ดังนี้

ล่องแสงมงคล 4 ท่าน้ำ
ริมเเม่น้ำเจ้าพระยา ณ 8 ท่าน้ำทางประวัติศาสตร์
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
- วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ยลแสงศิลป์ 4 ท่าน้ำ
- ท่ามหาราช
- ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค
- ล้ง 1919
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวไทยเเละชาวต่างชาติมาร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามในโอกาสวันลอยกระทงในปี 2560 นี้รวมถึงชมวิถีวัฒนธรรมเเห่งสายน้ำ ประเพณีอันดีงามริมเเม่น้ำเจ้าพระยาที่เปรียบเสมือนพื้นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมายาวนาน ภายใต้เเนวคิด "แสงมงคลส่องสว่าง" ในงานจะมีทั้งพิธีอาบน้ำเพ็ญ เสริมสิริมงคล สวดมนต์เจริญสมาธิ มหกรรมตลาดนัดประชารัฐ  นำของดีประจำจังหวัดมารวมไว้ในงานเดียว รวมทั้งวงดนตรีสด 

ซึ่งทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้ร่วมในการออกร้านค้าจากชุมชนในเครือข่ายประชารัฐ อาทิ ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรี, ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรี, ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา เป็นต้น 
นอกจากจะร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยเเล้วยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันชิม ช้อป สินค้าไทยๆ ที่หายากจากชุมชนที่ส่งตรงถึงกลางกรุงอีกด้วย 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.riverfestivalthailand.com