18/01/2561

“PRACHARAT AWARD 2017” 


“PRACHARAT AWARD 2017” 

สำหรับกิจกรรม PRACHARAT AWARD 2017ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน สัมมนาประจำปีกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ครั้งที่ 2 สำหรับกรรมการผู้จัดการประชารัฐประจำจังหวัดทั่วประเทศ ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมเเพ็ค อารีนา เมืองทองธานี 

การจัดกิจกรรมการนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างเเรงพลักดันในการดำเนินงานให้เเก่คณะผู้บริหารเเละผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีทุกจังหวัด

 โดยพิธีมอบรางวัล Pracharat Awards แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้เเก่ 

1.รางวัลโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติเเก่ บริษัทประชารัฐจังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  โดยในรางวัลประเภทดังกล่าวมีทั้งหมด 76 รางวัล ซึ่งมอบให้กับประชารัฐรักสามัคคีทุกจังหวัด ในฐานะเครือข่ายที่ร่วมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยทั้งประเทศ

2.รางวัลโล่เกียรติคุณ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านการบรูณการการความร่วมมือ 
ซึ่งพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของ 5 ภาคส่วน ประกอบด้วย รัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ และประชาชน ที่มีต่อการทำงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  จำนวน 25 รางวัล 
-    กระบี่
-    กำแพงเพชร
-    ชัยนาท
-    เชียงใหม่
-    นครนายก
-    นครปฐม
-    นครศรีธรรมราช
-    นนทบุรี
-    นราธิวาส
-    น่าน
-    เพชรบุรี
-    พะเยา
-    ภูเก็ต
-    มุกดาหาร
-    ระนอง
-    ลพบุรี
-    ลำพูน
-    สมุทรปราการ
-    สระแก้ว
-    สระบุรี
-    สิงห์บุรี
-    สุราษฎร์ธานี
-    หนองคาย
-    อ่างทอง
-    อุทัยธานี

3.รางวัลโล่เกียรติคุณ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
จากการนำเสนองานไปเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ และคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เป็นผู้ร่วมโหวตให้คะแนนผลงานที่ชื่นชอบ รวมจำนวน 21 รางวัล 
-    กาญจนบุรี
-    จันทบุรี
-    ชัยนาท
-    ชัยภูมิ
-    เชียงใหม่
-    นครนายก
-    นครพนม
-    นครราชสีมา
-    นครศรีธรรมราช
-    นครสวรรค์
-    บึงกาฬ
-    ปัตตานี
-    เพชรบุรี
-    พะเยา
-    พิจิตร
-    มหาสารคาม
-    แม่ฮ่องสอน
-    เลย
-    สงขลา
-    อ่างทอง
-    อุทัยธานี

 นอกจากรางวัล Pracharat Awards ที่ได้มอบเเล้วยังรวมถึงรางวัลมอบโล่ให้เเก่ภาคเอกชนหลากหลายบริษัทที่เป็นส่วนร่วมอีกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานที่สำคัญอีกด้วย