25/12/2560

สัมมนาประจำปีกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม2560 ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปีกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ครั้งที่ 2 สำหรับกรรมการผู้จัดการประชารัฐประจำจังหวัดทั่วประเทศ ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมเเพ็ค อารีนา เมืองทองธานี 
โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อ นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีทั่วประเทศ และเฟ้าหาผู้ได้รับรางวัลประชารัฐ อวอร์ด ประจำปี 2560  
 

วันที่ 18 ธันวาคม มีการเเบ่งกลุ่มการนำแสนอผลงาน พร้อมแบ่งปันข้อคิดในการทำงาน เป็น 7 กลุ่มได้เเก่ 
กลุ่มที่ 1 ภาคใต้ 
กลุ่มที่ 2 ภาคกลางตอนกลาง+ตอนล่าง 
กลุ่มที่ 3 กลางตอนบน+ตะวันออก 
กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง+ตอนล่าง 
กลุ่มที่ 6 ภาคเหนือตอนล่าง 
กลุ่มที่ 7 ภาคเหนือตอนบน 

ในแต่ละกลุ่ม ได้มีการนำเสนอผลงานที่ถูกเลือกสรรในแต่ละจังหวัด พร้อมการลงคะแนนเพื่อหาสุดยอดผลงานประจำปีในแต่ละภูมิภาค

นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) โดยดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เเละมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีในช่วงค่ำ 

วันที่ 19 ธันวาคม หรือวันที่ 2 ของการจัดงาน ได้จัดพิธีมอบรางวัล OTOP Junior และรางวัล Pracharat Awards โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ (E3) ภาครัฐบาล และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน

หลังจากจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีทั้ง 76 จังหวัด มาเป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ กว่า 500 โครงการ ที่ได้ถูกขับเคลื่อนให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม ผ่านการทำงานในรูปแบบการบูรณาการของทั้ง 5 ภาคส่วน ทั้ง รัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ และประชาชน ยังผลให้ปัจจุบันชุมชนจากทั่วประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 80 ล้านบาท 
  เบื้องหลังความสำเร็จ คือ คณะผู้บริหาร นักพัฒนาธุรกิจชุมชน รวมไปถึงทีมงานในส่วนต่างๆ ที่ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งความคิด แรงกาย แรงใจ เพื่อเป็นสะพานนำพาชุมชนในจังหวัดของตนก้าวข้ามสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 


 โครงการ “PRACHARAT AWARD 2017” เกิดขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดัน และแรงจูงใจในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร นักพัฒนาธุรกิจชุมชน รวมไปถึงทีมงานในส่วนต่างๆ ของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด โดยพิธีมอบรางวัล Pracharat Awards แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้เเก่ 

1.รางวัลโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติเเก่ บริษัทประชารัฐจังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 
2.รางวัลโล่เกียรติคุณ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านการบรูณการการความร่วมมือ 
3.รางวัลโล่เกียรติคุณ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน 


หลังจากพิธีมอบรางวัล ทีมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ (E3)  และผู้บริหารจากจังหวัดต่างๆ ยังได้เข้าร่วมการประชุมรายงานความคืบหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ณ ห้องแซฟไฟล์ 204-205 อิมเเพ็ค อารีนา เมืองทองธานี  ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายประชารัฐทั่วประเทศเเละส่วนสนับสนุนต่างๆ ที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆ ต่อไป...