13/12/2560

การลงพื้นที่ดูงานชุมชนกลุ่มทอผ้าทอมือ จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  พร้อมด้วยกลุ่มทอผ้าขาวม้าจังหวัดอำนาจเจริญ

และเครือข่ายประชารัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันต้อนรับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พร้อมทีมงาน และคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในการลงพื้นที่

ดูงานกลุ่มทอผ้าขาวม้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ณ บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากชาวบ้าน

พร้อมกับการจัดโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าต่างๆ ที่นำมาแปรรูปอย่างสวยงาม