ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระติบข้าว ทรงกระบอก ลายรูปหัวใจ

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 13 ซม. ความยาว 16 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงกระบอก ลายขัดกัน และรูปหัวใจ

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 15 ซม. ความยาว 18.5 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงกระบอก เป็นลายขัดกัน

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 13 ซม. ความยาว 16 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงผอบ เป็นลายขัดกัน และลายดาว

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 14.5 ซม. ความยาว 12 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงกระบอก เป็นลายขัดกัน รูปหัวใจ

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 15 ซม. ความยาว 18.5 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงมวยซิ่ง ลายขัดกัน

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 18 ซม. ความยาว 12 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบรูปทรง ผอบเป็นลายขัดกัน และลายดาว

รายละเอียด ความกว้าง 15.5 ซม. ความยาว 14 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ลายรูปหัวใจ และดาว

รายละเอียด ความกว้าง 8.5 ซม. ความยาว 8.5 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระข้าวทรงกระบอก เป็นลายรูปหัวใจ

รายละเอียดสินค้า ควากว้าง 13 ซม. ความยาว 16 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าวทรงบาตพระ

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 11 ซม. ความยาว 21 ซม.  
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบรูปทรงหัวใจ

12x5 ซม. เป็นลายรูปหัวใจ และดาวล้อมเดือน
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าเอกสาร (เสื่อกก)

11x31x50 ซม. น้ำหนัก 5.5 กรัม
เพชรบูรณ์

ติดต่อร้านค้า