สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

ตุ๊กตาหมี AMPAN - เชียงใหม่

ร้านผ้าฝ้ายอำพัน

เชียงใหม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมือง ตัดเย็บด้วยมือ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 550340063
ขนาดสินค้า : 11 นิ้ว
หน่วยนับ : ตัว

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

ร้านผ้าฝ้ายอำพัน

เชียงใหม่

ที่อยู่:
48/1 ม.2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่