สินค้าบริโภค ประเภทเครื่องดื่ม

น้ำสำรอง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จันทบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ต้นตำรับ
น้ำสำรองผสมน้ำดอกคำฝอย
ปริมาณสุทธิ 180 mlติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จันทบุรี