สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

หมวกกระจูด

บ้านควนป้อม

นครศรีธรรมราช

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมวกสำหรับสวมใส่ไปชายทะเลและท่องเที่ยว
ความลึกช่วงศรีษะ 9 ซม. กว้าง 43 ซม.
น้ำหนัก 1.2 ขีด
 ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บ้านควนป้อม

นครศรีธรรมราช

ที่อยู่:
นายนันทพร บุญชู หมู่ที่ 1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช