ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ผ้าพันคอซาโอริ ( ขนปุกปุย )

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ชุมพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

100x20 cm.
ไหมถักเป็นผ้าพันคอ มีความนุ่ม ไม่ระคายเคืองกับผิวกาย

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ชุมพร