ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าปาเต๊ะ

บาติกควนโดน

สตูล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กว้าง 36 ยาว 180 cm.
มีเชือกผูก

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บาติกควนโดน

สตูล

ที่อยู่:
ชุมชนบ้านควนโดน