สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

ที่นอนน้องแมว

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

พะเยา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ถือกระเป๋าจักสาน ที่นอนน้องแมว จักสานบ้านกว้าน ตัวกระเป๋าหิ้วได้ ขนาดฐาน 14*14 นิ้ว สูง 16 นิ้ว

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

พะเยา

ที่อยู่:
167/9 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง