สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 100% ออลไรซ์ – สุรินทร์

All Rier

สุรินทร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 100% ปริมาณสุทธิ 1 กิโลกรัม

รหัสผลิตภัณฑ์ : 332310016
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ : แพ็ค

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

All Rier

สุรินทร์

ที่อยู่:
161 หมู่ 16 หมู่บ้านดู่พัฒนา อำเภอเมือง ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์