สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

พริกกระเหรี่ยง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิต: กลุ่มแปรรูปพริกกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้างเครื่องปรุงประจำบ้าน
อาหารปลอดภัย อำเภอหนองหญ้าปล้อง
มีกลิ่่นหอม รสเผ็ดจัด อาจใช้ผสมกับพริกทั่วไป
เพื่อลดความเผ็ด และคงความหอม
ขนาด 11x6 ซม.
น้ำหนัก  200ก.รหัสผลิตภัณฑ์ : 776110027
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เพชรบุรี