สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ไม่มีลาย

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.002B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
002 : กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ไม่มีลาย เพชรบุรี
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 500 กรัมติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
5 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120