สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ลายห่วง

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.004B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
004 : กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ลายห่วง เพชร
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 400 กรัมติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
5 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120