สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ระบาย

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.005B
76 : เพชรบุรี
005 : กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ระบาย เพชรบุรี
กลุ่ม  แปรรูป
น้ำหนัก 400 กรัมติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
5 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120