สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

กล่องผักตบชวา ขนาด8x12x2.5นิ้ว บ้านบางตาแผ่น - อ่างทอง

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น

อ่างทอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กล่องสานผักตบชวา ฝาด้านบนสานเป็นลวดลายตาข่าย

รหัสผลิตภัณฑ์ : 615340031
ขนาดสินค้า : ขนาด : 8 x 12 x 2.5 นิ้ว น้ำหนัก : 200 กรัม
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น

อ่างทอง

ที่อยู่:
19/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
Line: