สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

ชุดรองจาน - สงขลา

ชุมชนดีมีรอยยิ้มยี่งอ

นราธิวาส

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ที่รองจาน มาพร้อมกับรองแก้วน้ำ ทําจากเสื่อกระจูด สีธรรมชาติ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 896140020
ขนาดสินค้า : ขนาดที่รองจาน : 12 X 18 นิ้ว ขนาดที่รองแก้ว : 5 X 5 นิ้ว น้ำหนัก : 400 กรัม
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

ชุมชนดีมีรอยยิ้มยี่งอ

นราธิวาส

ที่อยู่:
6/2 หมู่ 3 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
Line: