สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

พรมถักมือ วงกลม 1 x 1m - สุรินทร์

วิสาหกิจชุมชน พรมเช็ดเท้า จังหวัด สุรินทร์

สุรินทร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินค้าทำมือ ผลิตจากเศษผ้ารีไซเคิ้ล แตกแต่งด้วยสายหนัง PU

รหัสผลิตภัณฑ์ : 332340007
ขนาดสินค้า : 1 x 1m
หน่วยนับ : ผืน

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชน พรมเช็ดเท้า จังหวัด สุรินทร์

สุรินทร์

ที่อยู่:
233 ม.1 ตำบลตรึม อำเภอศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
Line: