สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

พรมเย็บสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ใหญ่) 2 x 1m - สุรินทร์

วิสาหกิจชุมชน พรมเช็ดเท้า จังหวัด สุรินทร์

สุรินทร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้าทำมือ ผลิตจากเศษผ้ารีไซเคิ้ล ซับน้ำได้ดี

รหัสผลิตภัณฑ์ : 332340008
ขนาดสินค้า : 2 x 1 m
หน่วยนับ : ผืน

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชน พรมเช็ดเท้า จังหวัด สุรินทร์

สุรินทร์

ที่อยู่:
233 ม.1 ตำบลตรึม อำเภอศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
Line: