โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

 ในวันที่ 6 กันยายน ณ อาคาร CW TOWER  ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อยอดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เป็นรุ่นที่ 2  ซึา่งภายในงานมีการต้อนรับนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2  ตามเเต่ละภาคกันอย่างอบอุ่น พร้อมผูกผ้าขาวม้าที่เป็นอ......อ่านต่อ
23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

ด้วยทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" ในช่วงระยะเวลาที่นักพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ลงปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทฯ เห็นถึงศัักยภาพเเละความสามารถของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการงานอย่างมีประสิทธิ......อ่านต่อ
23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

ด้วยทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" ในช่วงระยะเวลาที่นักพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ลงปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทฯ เห็นถึงศัักยภาพเเละความสามารถของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการงานอย่างมีประสิทธิ......อ่านต่อ
22/02/2561